ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "МАКЬOВЦИ" СТРАНДЖА
МЕНЮ
Дребен дивеч

Дребен дивеч

Дребен дивеч


1. Заек - Leptus Europeus (Pall) - 30 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 31-ви декември.

2. Нутрия - Miocastor Coypos mol - 15 €
Срок за ловуване: от 1-ви ноември до 28-и февруари.

3. Фазан - Phasianus Colchicus (L) - 10 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 31-ви януари.

4. Диви патици, разрешени за лов - 6 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до последния ден на февруари.

5. Голяма белочела гъска - Anas Albifrons (SCOP) - 20 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 31-ви януари.

6. Яребица - Perdix Perdix (L) - 20 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 30-и ноември.
Фермено произведени: от 1-ви октомври до 28-и февруари.

7. Кеклик - Alectoris Graeca Cipriotes (Hartert) - 15 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 30-и ноември.

8. Горски бекас - Skolopax Rusticola (L) - 20 €
Срок за ловуване: от 8-и август до 28-и февруари.

9. Гривек - Columba Palumbus (L) - 3 €
Срок за ловуване: от 1-ви септември до 28-и февруари.

10. Гургулица - Streptopelia Turtur (L) - 3 €
Срок за ловуване: от 1-ви септември до 30-и ноември.

11. Пъдпъдъци - Coturnix Coturnix (L) - 3 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 30-и ноември.

12. Обикновена бекасина - Galinago Galinago - 3 €
Срок за ловуване: от 8-и август до 28-и февруари.

13. Черна лиска - 1 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 31-ви януари.

14. Скорец - 1 €
Срок за ловуване: целогодишно.