ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "МАКЬOВЦИ" СТРАНДЖА
МЕНЮ
Местоположение

Местоположение

Дивечовъден участък "Макьовци"

Дивечовъдният участък "Макьовци" се намира в Странджа планина, към Държавно горско стопанство „Кости“. Стопанисва се от "Ви Ай Хънтинг" ООД.

Надморската му височина е 200-220 м н.в. Климатът е континентално-средиземноморски, поради близостта с Черно море.  Зимата е сравнително топла, с високи средни януарски температури от 2 до 3° С . Тези условия осигуряват продължителен вегетационен период на растителността и са благоприятна предпоставка за добро развитие на разнообразен  дивеча с възмоност за лов  на дива свиня, сърна, елен, вълк , лисица, чакал, дива котка, на бекас, гривек и др.

ДУ „Макьовци" предлага основните видове лов, практикувани на територията на България, които са одобрени от Министерството на земеделието и храните, перфектно организиран и разписан със спазване на всички изисквания за безопасност на лова. Осигурено е спокойна среда за живот на дивеча, чрез създадена и поддържана хранителна база в рамките на  цялата година.

Разстоянието от с. Кости до базата е 10 км, от София 480 км, а от Бургас  95 км.

Дивечовъдният участък "Макьовци" включва част от държавния ловностопански район "Макьовици" от района на дейността на Държавното горско стопанство "Кости", със следните граници:

Северната граница започва от най-северозападната точка на участъка Влахов дол /3 км/, граничещ с "ДГС-Малко Търново" и продължаващо по течението на р. Велека /5 км/. Най-северозападната точка на участъка е Влахол дол /3 км/, граничещ с "ДГС-Малко Търново". Течението на р. Велека /5км/ е северната граница на дивечовъдния участък.

От завоя на р. Велека, в местността "Кренеро" по посока юг, надолу, при вливането на Тодоровски дол в р. Лопушница, се очертава източната граница на участъка с приблизителна дължина 5 км.

Южната граница на ДУ "Макьовци" е с дължина около 10 км, очертана от р. Лопушна при границата й с биосферен резерват "Узунбуджак" /“Лопушна“ / към граничното съоръжение до портал "Руденово".

Западната граница на района е от граничен портал "Реденово" на северозапад и по посока север към Влахов дол до достигане на първоначалната точка.

Общата площ е 3430.6 ха, в т.ч. 3124.1 ха горски фонд и 306.5 ха селскостопански фонд, заобиколена с приказни ливади и вековни гори предимно от дъб и бук, с прочутия странджански дъб и странджанската зеленика – символ на планината.

Ако страстта към лова Ви доведе в дивечовъден участък "Макьовци" ще може да се убедите сами, че Странджанският регион е един от най-богатите на животински видове в България. Разнообразието и идентичността на видовете в него е много добре запазена. На територията на стопанството има добре развита пътна мрежа, благоприятстваща всички дейности и мероприятия. Ще може да се насладите и на удивително природно и културно-историческо богатство на района.

Добре дошли при нас!