ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "МАКЬOВЦИ" СТРАНДЖА
МЕНЮ
Дива свиня, групов лов (гонка)

Дива свиня, групов лов (гонка)

Дива свиня - Sus Scrofa

Групов лов (гонка)

Срок за ловуване - от 01.10 до втората неделя на месец януари.
Групов лов в ловни дворове към БИСД - от 01.10 до последния ден на февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

от (кг) до (кг) основна цена
- 14.0 300 €
14.0 15.9 400 €
16.0 17.9 500 €
18.0 19.9 700 €
20.0 21.9 1000 €
  над 22.0 1600 €

За отстреляна дива свиня до 1 г. - 50 €
За отстреляна дива свиня от 1г. до 2 г. - 100 €
За отстреляна женска над 2 г. и над 50 кг изкормена - 500 €
 

При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.