ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "МАКЬOВЦИ" СТРАНДЖА
МЕНЮ
Услуги

Услуги

1. Трофеите от благороден елен и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след отстрела, почистването и изваряването им. В случаите, когато този срок не може да бъде спазен, от теглото на трофея се приспадат 5% за влажност.

2. Фирмата гарантира до 15% точност при отстрела на заявения трофей (без глиган). Когато разликата в гарантираната точност е над 15% ловецът може да се откаже да придобие трофея и съответно да го заплаща.

3. За ранен и ненамерен едър дивеч (освен при групов лов на дияа свиня и индивидуален лов на глиган) се заплща 50% от стойността на отстреляния дивеч (при трофейните според заявката).

4. Преводачът, чужд контрагент или представител на фирмата посредник, придружаващ ловеца/ловците, заплаща за храна и нощувка съгласно наредбата за командировки в страната.

5. Придружител заплаща пълен размер на пансиона. За деца до 7 г., придружаващи ловците, не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 г. се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.

6. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.

7. Заявка за лов се счита за потвърдена, когато услугите са предплатени в размер на 30% най-късно 10 дни преди провеждане на лова.