ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "МАКЬOВЦИ" СТРАНДЖА
МЕНЮ
Дива свиня, подборен лов

Дива свиня, подборен лов

Дива свиня - Sus Scrofa

Подборен лов

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

от (см) до (см) основна цена допълнителна цена
16.0 17.9 500 € за всеки 1 мм над 16.0 см: +10 €
18.0 19.9 700 € за всеки 1 мм над 18.0 см: +15 €
20.0 21.9 1000  € за всеки 1 мм над 20.0 см: +30 €
    над 22.00 см - 1600 € за всеки 1 мм над 22.0 см: +80 €

За отстреляна дива свиня до 1 г. - 50 €
За отстреляна дива свиня от 1г. до 2 г. - 100 €
За отстреляна женска над 2 г. - 500 €
За ранен, но ненамерен глиган - 500 €

От 01.05 до 31.08 се прави 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.