ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "МАКЬOВЦИ" СТРАНДЖА
МЕНЮ
Цени за ловни услуги

Цени за ловни услуги

Ловен водач за един ден - 70 €

Наем на калъф за оръжие - 30 €

Наем на ловен костюм - 40 € на ден

Носач за един ден - 25 €

Цена на групов лов на дива свиня - 80 € за един ловец дневно

Моторно превозно средство дневно - 70 €

Фотолов - за един ден с водач - 40 €

Ловно куче за един ден - 15 €

Пансион за ловно куче - 15 €

Трансфер/място на пристигане - стопанство - място на отпътуване:
за микробус и лек автомобил - 0.7 € за км, но не повече от 300 €


Всички цени са в евро с включен ДДС.
Ценоразписът е минимален и стопанисващите дивеча могат да договарят по-високи цени.
Запазваме си правото на промени.

НАСЛУКА!