ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "РИЛА"
МЕНЮ
Дивечово месо

Дивечово месо

Дивечово месо


1. Елени - 5 € за кг*

2. Сърни - 5 € за кг

3. Диви свине - 3 € за кг*

4. Заек - 5 € за 1 бр.

5. Фазан - 5 € за 1 бр.

6. Патица - 5 € за 1 бр.

7. Гъска - 5 € за 1 бр.

8. Гривек, гургулица, пъдпъдък - 1 € за 1 бр.

9. Яребица, кеклик, бекас - 1 € за 1 бр.

10. Дива пуйка - 10 € за 1 бр.


* За трофейни животни през брачния период - 1 €

За цалото животно с кожа, изкормено, без глава и крака, включително и ветеринарен сертификат.