ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "РИЛА"
МЕНЮ
Глухар

Глухар

Глухар - Tetrao urogallus

Срок на ловуване: от 15 април до 15 май

Цена 1550 €