ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "РИЛА"
МЕНЮ
Хищници

Хищници

Хищници


1. Вълк - Canis Lupus (L) - 300 €
Срок за ловуване: целогодишно.

2. Лисица - Vulpes Vulpes - 10 €
Срок за ловуване: целогодишно.

3. Чакал - Canis Aureus (L) - 10 €
Срок за ловуване: целогодишно.

4. Бялка - Martes Fiona (L) - 50 €
Срок за ловуване: целогодишно.

5. Черен пор - Mustela Putorius (L) - 30 €
Срок за ловуване: целогодишно.

 

Отстрелните такси включват одирането и осоляването на кожите.