ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "РИЛА"
МЕНЮ
Дива свиня

Дива свиня

Дива свиня - Sus Scrofa

Подборен лов

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

от (см) до (см) основна цена допълнителна цена
16.0 17.9 500 € за всеки 1 мм над 16.0 см: +10 €
18.0 19.9 700 € за всеки 1 мм над 18.0 см: +15 €
20.0 21.9 1000  € за всеки 1 мм над 20.0 см: +30 €
    над 22.00 см - 1600 € за всеки 1 мм над 22.0 см: +80 €

За отстреляна дива свиня до 1 г. - 50 €
За отстреляна дива свиня от 1г. до 2 г. - 100 €
За отстреляна женска над 2 г. - 500 €
За ранен, но ненамерен глиган - 500 €

От 01.05 до 31.08 се прави 10% отстъпка от отстрелните такси за трофейните животни.


Групов лов (гонка)

Срок за ловуване - от 01.10 до втората неделя на месец януари.
Групов лов в ловни дворове към БИСД - от 01.10 до последния ден на февруари.

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

от (кг) до (кг) основна цена
- 14.0 300 €
14.0 15.9 400 €
16.0 17.9 500 €
18.0 19.9 700 €
20.0 21.9 1000 €
  над 22.0 1600 €

За отстреляна дива свиня до 1 г. - 50 €
За отстреляна дива свиня от 1г. до 2 г. - 100 €
За отстреляна женска над 2 г. и над 50 кг изкормена - 500 €
 

При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.