ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "РИЛА"
МЕНЮ
Дребен дивеч

Дребен дивеч

Дребен дивеч


1. Заек - Leptus Europeus (Pall) - 30 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 31-ви декември.

2. Фазан - Phasianus Colchicus (L) - 10 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 31-ви януари.

3. Яребица - Perdix Perdix (L) - 20 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 30-и ноември.
Фермено произведени: от 1-ви октомври до 28-и февруари.

4. Кеклик - Alectoris Graeca Cipriotes (Hartert) - 15 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 30-и ноември.

5. Гривек - Columba Palumbus (L) - 3 €
Срок за ловуване: от 1-ви септември до 28-и февруари.

6. Гургулица - Streptopelia Turtur (L) - 3 €
Срок за ловуване: от 1-ви септември до 30-и ноември.

7. Пъдпъдъци - Coturnix Coturnix (L) - 3 €
Срок за ловуване: от 1-ви октомври до 30-и ноември.