ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В
ДУ "РИЛА"
МЕНЮ
Сърна

Сърна

Сърна - Capreolus Capreolus L.

Срок за ловуване:
• мъжки - от 01.05 до 30.10
• женски и приплоди - от 01.09 до 30.10

Трофеят се заплаща на база теглото, измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 гр..

от (г) до (г) основна цена допълнителна цена
  249 150 €  
250 299 150 € за всеки 1 г над 250 г: +3 €
300 349 300 € за всеки 1 г над 300 г: +4 €
350 399 500 € за всеки 1 г над 350 г: +8 €
400 449 900 € за всеки 1 г над 400 г: +12 €
    над 450 г - 1500 € за всеки 10 г над 450 г: +30 €

За отстреляна сърна - 50 €
За отстрелян приплод - 50 €